Uživatel:   Heslo:    | Registrace  |  Zapomenuté heslo
Osteologická Akademie Zlín, obecně prospěšná společnost
tř. Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
 

Zprávy a akce

• XVII. Kongres českých a slovenských osteologů 25.–27. 9. 2014

Osteologická Akademie Zlín se představila přednáškou:
Statistická významnost mutovaných polyforfismů VRD, ESR 1, LRP 5, SOST a jejich kombinací z pohledu personalizované medicíny v osteologii (kolektiv autorů: Novosad, Hrdý, Fojtík, Janura, Janurová, Richterová).

Cíl práce:
Byly zkoumány jednotlivé četnosti polymorfismů a jejich kombinace v definovaných skupinách probandů. Cílem práce bylo posouzení možnosti matematické predikce metabolických poruch kostní tkáně a určení četnosti zastoupení vybraných polymorfismů.

Klinická charakteristika souboru
Jedná se o soubory s primární osteoporózou resp. osteopenií, kde byl postupně vyšetřován udaný počet, typy a kombinace polymorfismů. Ze souboru byli vyloučeni probandi se sekundární osteoporózou, resp. medikací poškozující skelet, byla vyšetřována ženská populace od 45 do 79 let věku.

Přednáška natolik zaujala, že SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
(Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí)
poslala poděkování MUDr. Pavlu Novosadovi.

Vážený pán doktor,
Vaša účasť na 17. Kongrese slovenských a českých osteologóv prispela k vysokej odbornej úrovni podujatia. Srdečne Vás v mene výboru Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí pozdravujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.


<< zpět na seznam článků
 
obrázek pozadí
pozl_1
  hla_1
pozp_1
zavl logo OAZ
grafika grafika
zavp
pozl_2 pozS
img img
img
česky
img
pomlcka
img
english
img
pozp_2
 
Základní informace
Struktura společnosti
Pacientské sdružení, informace pro pacienty
Zprávy a akce
    Semináře, workshopy, kongresy  
    Novinky  
    Zprávy  
    Připravované akce  
    Ke stažení  
Archiv
Diskuze
Video
logo IOF
od 1. ledna 2012 jsme řádným členem IOF