Uživatel:   Heslo:    | Registrace  |  Zapomenuté heslo
Osteologická Akademie Zlín, obecně prospěšná společnost
tř. Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
 

Struktura společnosti

Osteologická Akademie ČLS JEP Zlín (OAZ) je společnost při předsednictvu ČLS JEP, jejímž cílem je koordinace výuky metabolických onemocnění skeletu ve spolupráci s ostatními pracovními skupinami ČLS a SMOSu. Pro tento účel vytváří klastrové skupiny pro jednotlivé problematiky.

Díky stávajícím praktickým možnostem (největší skupiny pacientů v ČR, klinické ambulance, laboratorní a instrumentální diagnostika) vytváří integrální potenciál, který dává podmínky pro dosažení nejvyšší možné produktivity a efektivnosti lékařského a vědeckého poznání v oblasti metabolických onemocnění skeletu s postupnou aplikací na pacienta.

Všechny informace pro pacienty (ordinační hodiny a veškeré informace, týkající se jednotlivých pracovišť) naleznete na webových stránkách: www.mediekosambulance.cz


Tato klastrová organizace bude mít následující přínosy:

1. Pro pacienty

Budou obeznámeni s optimálním algoritmem prevence, resp. léčby onemocnění. Na základě těchto znalostí mohou spolupracovat s ošetřujícím týmem.

2. Pro lékaře

Bude místem a institucí, kde bude výše zmíněný cíl koordinován. Možnost měnlivosti složení klastru bude dávat prostor pro nestandardní postupy, které budou ověřeny na modelech i v praxi. Výstupem budou konkrétní závěry jako podklad pro praktický postup směrem k pacientovi, k Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťovnám. Budou vytvářeny optimalizované modely léčby, které budou díky klastrovému uspořádání obsahovat závěry i z jiných oborů (např. dietologie, gastroenterologie, onkologie, atd.). Tento koncept umožňuje dosažení optimalizace medicínské i ekonomické.

3. Pro ČSL JEP

Společnost může na modelu klastrové optimalizace ověřit řešení složitých mezioborových medicínských problematik – vyplývá to z organizační struktury klastru, její variability a rychlé schopnosti reakce v daném medicínském oboru.

4. Pro ČR

Vznikne optimalizovaná organizační struktura pro mezioborové problematiky, kde se prolíná rovina akademická, rovina soukromé medicíny, státní správy a pojišťoven. Organizační schéma managementu umožní maximálně optimalizovanou reakci na změny v diagnostice, prevenci a léčbě v ČR pro danou oblast medicíny. Může posloužit jako model pružného řešení složitých medicínských mezioborových problémů bez ekonomických ztrát.

Organizační struktura i ekonomická pravidla Osteologické Akademie Zlín budou plně v souladu s praktiky ČSL JEP a jejím etickým kodexem.

obrázek pozadí
pozl_1
  hla_1
pozp_1
zavl logo OAZ
grafika grafika
zavp
pozl_2 pozS
img img
img
česky
img
pomlcka
img
english
img
pozp_2
 
Základní informace
Struktura společnosti
    Obecně prospěšná činnost  
    Klastr praktické činnosti  
    Klastr diagnostické činnosti  
    Klastr terapeutické činnosti  
    Klastr sociální činnosti  
    Předpokládané výstupy činnosti klastrů  
Pacientské sdružení, informace pro pacienty
Zprávy a akce
Archiv
Diskuze
Video
logo IOF
od 1. ledna 2012 jsme řádným členem IOF