Uživatel:   Heslo:    | Registrace  |  Zapomenuté heslo
Osteologická Akademie Zlín, obecně prospěšná společnost
tř. Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
 

Zprávy a akce

• X. celostátní kongres sekundární osteoporóza Plzeň 13.–15. 4. 2012

X. celostátní konference sekundární osteoporóza v Plzni se konala 13.–15. dubna 2012. Kongres byl tentokrát bohatě zastoupen přednáškami Osteocentra Zlín. Některé vyvolaly polemiku, domníváme se, že nevoli způsobil vysoký počet měřených pacientů a navíc OAZ se dostává do oblastí výzkumu, který v České republice není běžný (genetika, celiakie…). Potěšující je, že tyto přednášky mají úspěch v zahraničí.

Názvy a autoři přednášek:

1. Farmakogenetika vitamin D receptoru (VDR) a osteoporóza
Hrdý P., Novosad P.
Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteocentrum Zlín

2. Polymorfismus genu pro Apolipoprotein E (APOE) a osteoporóza
Hrdý P.1, Novosad P.1, Fojtík P.2, Richterová R.3, Boday A.3
1 Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteocentrum Zlín
2 Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt
3 P&R LAB, Nový Jičín, Laboratoř molekulární biologie

3. VITAMIN D – současný stav metabolických a experimentálních poznatků 
Význam a možnost jejich využití v současné klinické medicíně
Novosad P.1, Hrdý P.1, Fojtík P.2
1 Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteologické centrum Zlín
2 Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt

4. Genetické vyšetření u sekundární osteoporózy a jeho komparace s primární osteoporózou
Novosad P.1,  Hrdý P.1, Fojtík P.2, Richterová R.3, Boday A.3
1 Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteologické centrum Zlín
2 Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt
3 P&R LAB, Nový Jičín, Laboratoř molekulární biologie

5. Následná péče o neurochirurgického pacienta v Osteocentru Zlín, naše zkušenosti
Hrdý P., Novosad P. – Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteologické centrum Zlín

6. Screening celiakie u pacientů s osteopenií a osteoporózou v regionu severní a střední Moravy v České republice
Novosad P.1, Fojtík P.2, Urban O.3
1 Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteologické centrum Zlín
2 Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt
3 Lékařská fakulta Ostravské univerzity Ostrava

7. Laktózová intolerance jako rizikový faktor osteoporózy
Novosad P.1, Fojtík P.2, Urban O.3
1 Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteologické centrum Zlín
2 Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt
3 Lékařská fakulta Ostravské univerzity Ostrava

8. Kost v graviditě a laktaci
Málek Z.
Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteocentrum Zlín

9. Léky a riziko fraktury
Málek Z.
Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteocentrum Zlín

10. Deprese, antidepresiva a riziko fraktury
Málek Z.
Mediekos Labor, s.r.o., Zlín, Osteocentrum Zlín
<< zpět na seznam článků
 
obrázek pozadí
pozl_1
  hla_1
pozp_1
zavl logo OAZ
grafika grafika
zavp
pozl_2 pozS
img img
img
česky
img
pomlcka
img
english
img
pozp_2
 
Základní informace
Struktura společnosti
Pacientské sdružení, informace pro pacienty
Zprávy a akce
    Semináře, workshopy, kongresy  
    Novinky  
    Zprávy  
    Připravované akce  
    Ke stažení  
Archiv
Diskuze
Video
logo IOF
od 1. ledna 2012 jsme řádným členem IOF