Uživatel:   Heslo:    | Registrace  |  Zapomenuté heslo
Osteologická Akademie Zlín, obecně prospěšná společnost
tř. Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
 

Sdružení pacientů při Osteologické Akademii

• Stanovy

Základní ustanovení:
Občanské sdružení pacientů s metabolickými onemocněními kostní tkáně je nezávislým občanským sdružením, založeným podle z.č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění.

Název sdružení: 
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické Akademii Zlín

Sídlo sdružení: 
Osteologická Akademie Zlín, tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín

Cíle činnosti sdružení 
1. Vzdělávání pacientů a ostatních zájemců v problematice onemocnění
(vznik, průběh, prevence, léčba). 

2. Soustavná a aktivní spolupráce se sdruženími s obdobným zaměřením 
jak v České republice tak v zahraničí. 

3. Snaha o zapojení pacientů do aktivních činností týkajících se jednotlivých problematik onemocnění (průběh, prevence, léčba). 

4. Pořádání informativních programů s cílem seznámení pacientů i laické 
veřejnosti s pokrokovými léčebnými metodami, novými léky a postupy. 

5. Zastupování zájmů pacientů při jednání s úřady o celospolečenské problematice
onemocnění a obhajování jejich zájmů při těchto jednáních.


Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti 
Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jim tato způsobilost nebyla omezena způsobem, který takové členství znemožňuje.


<< zpět na seznam článků
 
obrázek pozadí
pozl_1
  hla_1
pozp_1
zavl logo OAZ
grafika grafika
zavp
pozl_2 pozS
img img
img
česky
img
pomlcka
img
english
img
pozp_2
 
Základní informace
Struktura společnosti
Pacientské sdružení, informace pro pacienty
Zprávy a akce
Archiv
Diskuze
Video
logo IOF
od 1. ledna 2012 jsme řádným členem IOF